Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Koen en Anke

4 juli 2020   |   Door E M (Redactielid)

Vrijdag 3 juli jl. zijn getrouwd: Anke van Kralingen en Koen Meijer. Kerkelijke inzegening in de Dorpskerk door ds. A. Baas.

Aanvangstekst: 'God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.'  (1 Johannes 4 vers 16b) Schriftlezing: Efeze 5: 21 - 33. 
Tekst: 'Zie dan erop toe dat u het maakt naar Zijn ontwerp, dat u (op de berg) getoond is.' (Exodus 25 vers 40). Thema: ´Het voorbeeld´!

Het bruidspaar gaat wonen in Nieuwerbrug.
Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.

  

Foto's: Bob vd Weide