Facebook Twitter Google Plus

Doopdiensten: 12 juli

13 juli 2020   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 12 juli zijn in de ochtenddiensten vijf kinderen gedoopt: Marissa, Emily, Thies en Thijs in de Dorpskerk en Lotte in de Bethlehemkerk.

Voorganger Dorpskerk: ds. A. Baas.
Voorganger Bethlehemkerk: ds. B.J.P. de Bruijn uit Middelburg.

Het thema van de dienst in de Dorpskerk was ‘Een woord voor kinderen én ouders' / 'Opvoeden in crisistijd'. Het thema van de dienst in de Bethlehemkerk was 'Onderweg naar Thuis'. 

Dorpskerk:
Schriftlezingen: Efeze 5: 21, 22, 25 en 6: 1-4.
Klik hier voor een link naar de eredienst. 

 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Marissa Jessie Cox (Marissa): "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;" (Filippenzen 4:6))
Emily van der Kruijt (Emily): "Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;" (Mattheüs 11:29a)
Mathies Willem Meijer (Thies): "U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt." (Kolossenzen 2:12)
Thijs Daniël Doelman (Thijs): "Denk aan mij, HEERE, naar het welbehagen in Uw volk; zie naar mij om met Uw heil, zodat ik het goede van Uw uitverkorenen mag zien, mij mag verblijden met de blijdschap van Uw volk, mij mag beroemen met Uw eigendom." (Psalm 106:4-5)

 


Bethlehemkerk:

Schriftlezing: Filippenzen 3:17 - 4:1
Klik hier voor een link naar de eredienst.  

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Lotte Rebecca Maria Vroegindeweij (Lotte):"Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden." (Jesaja 12:2)