Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Cornelis en Daniëlle

17 juli 2020   |   Door E M (Redactielid)
Op maandag 13 juli jl. trouwden Daniëlle en Cornelis. Vrijdag 17 juli werd hun huwelijk kerkelijk inzegend op Buitenplaats 'Land van Es' in Strijen. Voorganger: ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug.

Schriftlezingen: 1 Korinthe 13:4-8a en Efeziers 3:14 t/m 19
Tekst: “Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.” (Timotheüs 1 vers 5)

Wegens ziekte was Hans Delhaas helaas verhinderd. Ds. de Graaff heeft de dienst in zijn geheel geleid. De preek, geschreven door Hans Delhaas, heeft hij voorgelezen.

Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.================

De gemeente was, door het bruidspaar, van harte uitgenodigd om de dienst mee te beleven. De opname is nog beschikbaar. Klik hier voor de link of klik op de link hieronder. 

 (Klik op driehoek/pijltje op het midden van het beeld)