Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Wim en Jolanda

27 juli 2020   |   Door E M (Redactielid)
Vrijdag 24 juli jl. zijn getrouwd: Jolanda van der Spek en Wim Hoogendoorn. Hun huwelijk werd, in de velden van Moerkapelle, kerkelijk ingezegend door ds. A. Baas uit Bodegraven.

Aanvangstekst: 'God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem'  (1 Johannes 4:16b)
Schriftlezing: Romeinen 13: 8-14.
Tekst: 'Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.' (Romeinen 13:8).  Thema: ´…een blijvende schuld

Het bruidspaar gaat wonen in Waarder. Van harte welkom in onze hervormde gemeente.

Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.


Foto's: Jolanda en Wim