Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Adriaan en Eline

4 september 2020   |   Door E M (Redactielid)
Vrijdag 4 september zijn getrouwd: Eline Baelde en Adriaan Rijkaart. Hun huwelijk werd, in de Dorpskerk alhier, kerkelijk ingezegend door ds. A.B. van Campen uit Hazerswoude. .

Schriftlezing: Spreuken 3: 1-6.
Tekst: "Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je  hart." (Spreuken 3 vers 3)

Het bruidspaar gaat wonen in Hazerswoude-Dorp. 

Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.


Foto's: Bob vd Weide