Facebook Twitter Google Plus

Bijzondere collectes: 18 oktober

16 oktober 2020   |   Door EvV (Redactielid)

Zondag 18 oktober zijn er twee collectes waar we in het bijzonder uw aandacht voor vragen.  De diaconiecollecte is bestemd voor 't Rustpunt en de uitgangscollecte voor project 10 27 Namibië.

Diaconiecollecte  18 oktober

Huis van Gebed Sinds 1 oktober is het Rustpunt ‘s morgens weer open voor bezoekers. Vaak kregen we in de afgelopen periode de vraag van bezoekers; wanneer gaat 't Rustpunt weer open, we missen de contacten zo. We zijn dankbaar dat we er weer voor elkaar kunnen zijn, ook al is het met wat beperkingen.

Fijn als we zo, hoe verschillend we ook zijn al onze zorgen en verdriet kunnen delen en elkaar kunnen bemoedigen. Het is ook onze opdracht om in ontferming naar elkaar om te zien en te delen wie de Here Jezus voor ons is. We hopen zo elkaar tot zegen te zijn totdat de Here Jezus terugkomt.

Namens het Rustpunt-team,
Elly en Hans Lok

Zondag 18 oktober is de gerichte diaconiecollecte bestemd voor het Huis van Gebed. Van harte deze collecte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie,
Matthijs Boot


Uitgangscollecte 18 oktober

Op zondag 18 oktober is de uitgangscollecte voor Project 10 27. De opbrengst is bestemd voor voedsel voor kwetsbare mensen in Namibië.

De gevolgen van corona, wereldwijd, zijn groot. Een ervan is dat mensen honger lijden. In Namibië leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dit werk is meer dan ooit nodig.

Op verschillende plaatsen worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden en daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht belangrijk. De GZB helpt Imago Dei bij het uitvoeren van projecten. Bijvoorbeeld:

 

 

-  Oudere dames die in een arme wijk voedselpakketten uitdelen aan andere ouderen en bij hen op      bezoek gaan.

-  Maaltijden voor kinderen die met een lege maag naar school gaan.

-  Voedselhulp en aandacht voor traumaverwerking in een sloppenwijk waar veel kinderen wonen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld.

 

Mevrouw Jane is al behoorlijk op leeftijd. Ze bezoekt en bemoedigt ouderen en brengt hen voedselpakketten. Het werk wordt gezegend en gewaardeerd. De ouderen zijn door deze hulp minder eenzaam en ze
kunnen in hun dagelijks leven rondkomen.

 

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van

Project 10 27, onder vermelding van NA.1.101 – Voedselhulp Namibië.

Hartelijk dank!
Peter van Oosterom 

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/namibie-voedselprogramma/ 

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.