Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 27 september

28 september 2020   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 27 september zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Suze, Judit en Jesse. Het thema van de dienst was ‘Door het geloof werd Mozes'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "De Heere denkt aan Zijn verbond voor eeuwig." (Psalm 105:8a)  Schriftlezingen: Exodus 2: 1-3 en Handelingen 7: 17-21.
Tekst: "Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning." (Hebreeën 11:23)

Klik hier voor een link naar de eredienst.


De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Suze Elizabeth Boot (Suze): "Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God." (Kolossenen 3: 1-3)

Jozina Geertruida Bakker (Judit): "In Hem ben je ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Je bent immers met Hem begraven in de doop, waarin je ook met Hem bent opgewekt,door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt." (Kolossenzen 2: 11-12)

Jesse Niels Borgdorff (Jesse): "Of weet je niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zullen wandelen." (Romeinen 6: 3-4)