Facebook Twitter Google Plus

Nieuws vanuit de catechese

5 oktober 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Na overleg met het corona-team hebben we als catechese commissie besloten om de maatregelen op catechese zoveel mogelijk gelijk te houden aan die op school. Net als op school worden de jongeren vriendelijk verzocht om het kapje op de gangen te dragen.

Beste ouders,

Zoals u via de media heeft vernomen is ook op middelbare scholen het corona beleid strenger geworden.
Na overleg met het corona-team hebben we als catechese commissie besloten om de maatregelen op catechese zoveel mogelijk gelijk te houden aan die op school. Voor jongeren geeft dit ook eenduidigheid.

Dit betekent wel dat uw zoon/dochter wordt verzocht om naar de catechese een mondkapje mee te nemen. 
Mogen we een beroep doen op u als ouders om hier zorg voor te dragen?

Bij voorbaat dank,

De catechese commissie