Facebook Twitter Google Plus

SIZA Vrouwenochtend: 9 oktober (Verslag)

9 oktober 2020   |   Door EvV (Redactielid)

Wat was het fijn dat we eindelijk weer een SIZA Vrouwenochtend mochten houden! Ook al was het in 2 delen. Totaal konden er toch 40 vrouwen bemoedigd worden door de woorden van de Schrift. Michelle begeleidde op de piano. Zingen mocht helaas niet, maar zingen met je hart kon gelukkig wel!

We zorgden er verder voor dat meeluisteren thuis wel mogelijk was. 

Het thema was: Loslaten- Overgeven- Vertrouwen. Klinkt mooi. ’t Klinkt prachtig, maar hoe doe je dat? En juist nu in deze tijd! Eveline nam ons mee in het verhaal van Jochebed, de moeder van Mozes die het  ongelooflijke deed: ze laat haar baby los in een mandje in de Nijl, ze geeft hem over aan het water, aan God en vertrouwt op God! Wat was dat moeilijk!

Ook te zien in het volgende lied, met beelden: I’m letting go.. 

 

Loslaten... maar wat als je leven zo bezet is met angst.. Hoe is het om de teugels uit handen te geven of als je angst hebt om de controle te verliezen? Er kan ook hoogmoed spelen.. Je denkt dat je niet gemist kunt worden of je bent perfectionistisch? Anderen zijn misschien makkelijker, of positiever ingesteld en laten daardoor het eerder gaan.

Loslaten is het erkennen dat jij geen macht of invloed over de situatie of over een persoon kunt uitoefenen. In Psalm 46 :11 staat: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben’. In de Statenvertaling staat voor ‘wees stil’: ‘laat af’. In het Hebreeuws is het, het woord ‘harpu’ en dat betekent: laat gaan, laat los, relax. Het staat in de gebiedende wijs. Het is een opdracht, om het te laten gaan. Waarom moeten we het laten gaan? Waarom moeten we loslaten? Omdat God, God is. Jahweh, de Verbondsgod. 

Overgeven: jezelf of de situatie, je pijn aan iemand of iets anders geven en Vertrouwen is eigenlijk een sprong…! maar niet in het diepe, maar in de handen van God. Het is: Geloven dat Hij het beter weet dan jij. Ja, dat Hij het het beste weet en dat Hij je niet in de steek zal laten.

Een uitspraak van Corrie ten Boom:
‘Piekeren of je zorgen maken is zonde, want je twijfelt aan de betrouwbaarheid van God’.

En toch ja, er kunnen van die moeilijke, onbegrijpelijke situaties zijn waarin je het echt niet meer weet. Bijvoorbeeld in deze rare tijd, waarin je dreigt te verdrinken en je niet eens kan nadenken over loslaten, overgeven en vertrouwen, maar alleen maar kan schreeuwen: Waarom God? Wat heeft dit voor zin? Waar is dit goed voor? Doe het ook maar! Roep maar naar Hem! Want naar Wie anders? God: “U heeft de woorden van het eeuwige leven! Heer, ontferm U!” Laat je verdriet maar zien. Huil maar! En weet: Jezus huilt mee. Hij is de Medelijdende Hogepriester. God kent je tranen. David zegt het in Psalm 56: 9: ‘U kent elke traan die ik stort’. En eenmaal… op die dag, zal Hij alle tranen van de ogen afwissen.

We luisterden ook naar dat mooie lied: 'Op die dag' van Matt Redman.  

 

We hebben genoten van de bemoediging voor elkaar en de voeding uit het Woord die we kregen!  

Volgende keer op vrijdag 13 november ben je weer van harte welkom. Dan zal Esther van Lunteren spreken over: Recht doen.