Facebook Twitter Google Plus

Beroep uitgebracht op ds. A (Arie) de Wit

20 oktober 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Op voordracht van de beroepingscommissie is met instemming van de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad besloten om een beroep uit te brengen op ds. A. (Arie) de Wit uit Besoyen.

Dit beroep gaat, wanneer er geen bezwaren tegen de procedure worden ingebracht, in op zaterdag 17 oktober. Ds. de Wit zal op zondagavond 25 oktober voorgaan in de Dorpskerk en op donderdag 29 oktober staat de kennismaking gepland. De beroepingscommissie zal deze kennismaking verder voorbereiden, maar is
afhankelijk van de huidige corona-maatregelen. Verdere details worden later bekend gemaakt.

Uiterlijk zaterdag 7 november zal ds. de Wit zijn beslissing kenbaar maken. We willen u en jou vragen om het beroep en de kennismaking in gebed mee te nemen.

We hopen en bidden dat het beroep op ds. de Wit zal leiden tot de invulling van de predikantsplaats in onze wijk.

De beroepingscommissie


Persoonlijk bericht ds A. de Wit

Mij is gevraagd om mezelf voor te stellen. Ik ben Ds. A. (Arie) de Wit, getrouwd met Corien en we hebben drie kinderen in de leeftijd van 13, 11 en 8 jaar oud. Sinds 1 maart 2015 ben ik verbonden aan de hervormde gemeente Besoyen (Waalwijk). Dit is de eerste gemeente waar ik als predikant aan verbonden ben. Voordat ik me beroepbaar stelde, heb ik enkele jaren als pastoraal medewerker in de hervormde gemeente van IJsselstein (Ut.) gewerkt. In die periode werkte ik ook nog gedeeltelijk in het bedrijfsleven, net zoals in de jaren van mijn theologiestudie (in deeltijd).

Ik ervaar het als een bijzonder voorrecht om in Gods koninkrijk te mogen werken. Dat begint voor mij met zelf geraakt worden door de boodschap van het evangelie van Jezus Christus en die ook door te mogen geven. Wie Jezus Christus is en wat Hij wil geven door Zijn Heilige Geest. Het is mijn verlangen dat mensen Hem (beter) leren kennen in hun leven en zo getuige zijn van Hem in hun dagelijks leven.

Naast mijn werk als predikant proberen we als gezin regelmatig een wandeling te maken. Verder houd ik van lezen en wielrennen.

Ik zie er naar uit om kennis te maken met de wijkgemeente ook al is dat in deze tijd niet eenvoudig. Hopelijk lukt het toch om op (afstand) een goede indruk van elkaar te krijgen.

Hartelijke groet, Familie De Wit


Dienst om terug te kijken:

Dienst van zondagmorgen 4 oktober 2020 in Besoyen