Facebook Twitter Google Plus

Ds. Arie de Wit bedankt voor het beroep

9 november 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Zaterdagmiddag 7 november ontvingen we het bericht dat ds. Arie de Wit heeft moeten bedanken voor het door onze wijkgemeente uitgebrachte beroep.

Op zijn verzoek hebben we tot zondagmorgen de vertrouwelijkheid betracht. Helaas voor de derde keer een teleurstellend bericht voor onze gemeente.

Ondanks deze teleurstelling weten we dat we niet zonder hoop verder mogen zoeken naar een predikant.

Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer

Namens de kerkenraad,
Ad Lugthart en Anne Grijzenhout

====== 

Voor de gemeente heeft ds. Arie de Wit een persoonlijk bericht geschreven:

Beste gemeenteleden van de Hervormde wijkgemeente te Bodegraven,

Voor de zomervakantie is er contact ontstaan met de beroepingscommissie van de hervormde wijkgemeente I. Dit in verband met de vacature die ontstaan is met het vertrek van ds. Van Oordt naar Delft.

Voor ons was Bodegraven een onbekende gemeente. Inmiddels is daar verandering in gekomen. We hebben diverse gesprekken gevoerd met de beroepingscommissie, een deel van de kerkenraad tijdens de kennismakingsavond. We hebben veel reacties gekregen naar aanleiding van het beroep en het voorgaan in de kerkdienst op 25 oktober ‘s avonds.

In die gesprekken en ontmoetingen hebben we gemerkt dat er een beroep op mij gedaan werd. We proefden bij u een verlangen naar een eenvoudige, concrete preek waar Christus centraal staat en hoe je Hem kunt volgen in het dagelijks leven.

We hebben al deze indrukken en overwegingen telkens in gebed gebracht bij de Heere. Gaandeweg het bezinningsproces merkten we dat de weg naar Bodegraven niet geopend werd. Na alle gesprekken en indrukken in gebed gebracht te hebben, ervaarde ik dat ik de Hervormde gemeente Besoyen op dit moment, in deze situatie (coronacrisis) niet los kon laten. Daarnaast werd er door de kerkenraad van Besoyen ook heel duidelijk een beroep op ons gedaan in de vorm van het Focustraject. Vandaar dat ik de gemeente van Christus voorlopig in Besoyen mag blijven dienen.

Daarom hebben we besloten om te bedanken voor het beroep naar Bodegraven. Deze beslissing hebben we in de loop van deze week genomen. We zijn God dankbaar dat Hij vrede over deze beslissing gegeven heeft.

We danken u voor het hartelijke meeleven in kaarten, emails, telefoontjes. Het heeft ons goed gedaan.

Bid voor de gemeente, voor de kerkenraad en beroepingscommissie. Voor liefde onderling en wijsheid om het werk in de gemeente en het beroepingswerk weer ter hand te nemen. In het vertrouwen dat de Heere het werk van Zijn hand niet loslaat.

Hartelijke groeten, ook namens Corien,

In Christus verbonden,
Ds. A. de Wit 

Lees ook: Beroep uitgebracht op ds. A. de Wit