Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 6 december

7 december 2020   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 6 december zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Loïs, Timo en Jurre. Het thema van de dienst was ‘In Christus gezegend'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus." (Efeze 1 vers 3)  Schriftlezingen: Genesis 48 en Hebreeën 11: 21.
Tekst: "En hij zegende Jozef en zei: De God voor Wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben, de God Die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de Engel, Die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens." (Genesis 48: 15 - 16a)

Klik hier voor een link naar de eredienst. 

 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Loïs Elizabeth Anna van Oosterom (Loïs): "Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie." (Psalm 72 vers 5)
Timo Jozua Lok (Timo): "Zaligheid hebt U bereid voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken."  (Lukas 2 verzen 31 en 32)
Jurre Joachim Lok (Jurre): "Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen."  (Psalm 72 vers 17)


========= 

 Als je veel van iemand houdt (Elly en Rikkert)