Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 17 januari

17 januari 2021   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 17 januari is in de Dorpskerk Kees Steinfort gedoopt. Het thema van de dienst was ‘Pasen in Naïn ' Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Als wij nu met Christus gestorven zijn geloven wi, dat wij ook hem Hem zullen leven." (Romeinen 6 vers 8)  Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 17-24 en Lukas 7: 11-17.
Tekst: "En Hij gaf hem aan zijn moeder." (Lukas 7 vers 15b)

Klik hier voor een link naar de eredienst. 

 

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Cornelis Johannes Steinfort (Kees): "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Romeinen 6 vers 4)