Facebook Twitter Google Plus

Dankdienst prof. W. Balke terug te zien

28 januari 2021   |   Door EvV (Redactielid)
Op donderdag 21 januari is in zijn woonplaats Den Haag onze oud-predikant dr Willem Balke overleden. Hij was 87 jaar oud en sinds 2014 weduwnaar. De rouwdienst is terug te zien. (verbeterde link, 29 jan)

29/1 Klik hier om de dankdienst terug te zien (of zoek 'dankdienst balke' in Youtube direct). Met vanaf +/- minuut 39 een In Memoriam van Prof. A. van de Beek. Klik hier voor de liturgie.

Tussen 1962 en 1975 diende hij onze de Hervormde Gemeente van Bodegraven-Nieuwerbrug. Dominee Balke promoveerde in 1973 aan de Rijksuniversiteit Utrecht cum laude tot doctor in de godgeleerdheid op het proefschrift ‘Calvijn en de doperse radicalen’. Na zijn Bodegraafse periode stond hij in Den Ham, ’s-Graveland en Werkhoven. In 1991 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Karelsuniversiteit te Praag, waar hij in 1998 met emeritaat ging. Van 2001 tot 2003 was hij hoogleraar in de geschiedenis van de Reformatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Dr Balke koos in 2004 voor de Protestantse Kerk in Nederland, maar bleef zich “hervormd” noemen. Van zijn hand verschenen talloze publicaties, vooral over de 16e-eeuwse Reformatie en het ‘Reveil’, een geestelijke opwekkingsbeweging in de eerste helft van de 19e eeuw.

Tot recent bleef dr Balke actief als predikant. Incidenteel ging hij ook voor in de Bethlehemkerk en de Dorpskerk. Hier werd tijdens een dienst op 18 november 2018 stilgestaan bij zijn 60-jarig jubileum als herder en leraar.

“Balke had altijd iets van een heer van stand, was een erudiet man, met een grote muzikale belangstelling ook, en zeer toegewijd aan de Nederlandse Hervormde Kerk”, schrijft historicus en publicist dr Bart Jan Spruyt.

De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 26 januari om 13.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk in Lage Vuursche. Vanwege de corona-maatregelen vindt dit plaats in besloten kring. 

bron: Reformatorisch Dagblad en dhr. W. IJdo


Lees ook: Ambtsjubileum prof dr W. Balke
En zie op digibron een overzicht van artikelen.