Facebook Twitter Google Plus

Update Corona-team: 26 januari 2021

26 januari 2021   |   Door E M (Redactielid)
Naar aanleiding van het besluit van de regering om een avondklok in te stellen heeft het Coronateam zich beraden over de vraag of de kerkdiensten op de huidige voet door kunnen gaan met 30 gemeenteleden en 2 voorzangers.

Het Coronateam is van mening dat zowel de richtlijnen van de overheid als het advies van de PKN daartoe ruimte bieden.  

In de overheidsrichtlijnen wordt nog altijd aangegeven, dat mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging uitgezonderd zijn van de maatregelen voor samenkomsten. In aansluiting daarop adviseert de PKN, dat als een gemeente er voor kiest om toch samen te komen, dit met maximaal 30 mensen te doen en daarbij niet meer te zingen. 

Het Coronateam vindt echter dat met 2 voorzangers op meer dan 1,5m afstand tot elkaar en meer dan 5m afstand tot de gemeente voldoende voorzorgen worden genomen om de voorzang door te laten gaan. Zo is deze week in de Bethlehemkerk een tweede microfoon geïnstalleerd om meer dan 1,5m afstand tussen de voorzangers te waarborgen. In tegenstelling tot het PKN advies zien wij dus t.a.v. inzetten van voorzangers ruimte voor meer maatwerk. 

Het Coronateam heeft een afweging gemaakt tussen de overheidsmaatregelen, de locale besmettingsrisico’s in onze kerken, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het belang om binnen onze kerk de gemeenschap te kunnen ervaren. Daarbij weegt zwaar dat wij aan kwetsbaren en alleenstaanden ruimte bieden om met alle genomen voorzorgen in de kerk de gemeenschap met Christus te ervaren en met andere gemeenteleden geestelijk voedsel te ontvangen. 

Nu de coronacrisis al 10 maanden duurt en de nood ook groter is, merken wij uit reacties die we ontvangen, dat dit voor veel mensen in onze gemeente belangrijk is.

Na stemming hebben beide wijkkerkenraden in ruime meerderheid ingestemd met het advies van het Coronateam om op de huidige wijze door te gaan.

Het Coronateam.

===========

Meer info?
Kijk op de pagina Coronavirus - Vragen?