Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 14 maart

14 maart 2021   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 14 maart zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Elijah, Elize en Zerah. Het thema van de dienst was ‘Ernst maken met het gericht'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven." (Romeinen 6:8) Schriftlezingen: Lukas 19: 41-44 en Lukas 23: 27-32.
Tekst: "Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?" (Lukas 23 vers 31)

Klik hier voor een link naar de eredienst.

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Elijah Strijbis (Elijah): "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Romeinen 6 vers 4)
Elize Hilda Angelique van der Vis (Elize): "Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed." (Galaten 3 vers 27)
Zerah Koudstaal (Zerah): ".U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt." ((Kolossenzen 2 vers 12)