Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 21 mei (Verslag)

21 mei 2021   |   Door E M (Redactielid)

Vrijdagochtend 21 mei stond de deur van de Dorpskerk open voor de SIZA-vrouwen uit Bodegraven en omgeving. Eindelijk konden we elkaar weer ontmoeten, genieten van lekkers en het contact met elkaar.

Dát is wat de vrouwen aangaven toen ze weer naar buiten liepen, dat het zo fijn en gezellig was weer na al die maanden. Naast ontmoeting met elkaar werd op verschillende plekken in de kerk de mogelijkheid geboden om stil te staan bij kleuren, geuren, licht, liefde en bij God.

Bij een kaars lagen stellingen die ons na lieten denken over licht. Jezus is het Licht van de wereld. Een mooi boeket bloemen deed ons verwonderen over de verschillende mooie kleuren en soorten. Mevrouw van der Neut is de gelukkige eigenaar geworden van dit boeket dat is verloot onder de bezoekers. In het koor van de kerk stond het schilderij van Rembrandt van de verloren zoon. Wat vertellen de verschillende handen ons over God? Een banner over liefde hing in een ander hoekje in de kerkzaal met teksten uit de Bijbel waarin wij worden opgeroepen om in liefde te leven, zoals God ons liefheeft. Aan een houten kruis werden zorgen en dankbaarheid genageld, die waren opgeschreven op een briefje door de bezoekers. We mogen allemaal alles bij het kruis brengen en daar ook laten. God zorgt.

Aan een gerbera werd een kaartje gehangen met een persoonlijke boodschap om iemand op te vrolijken, te bemoedigen of te bedanken. Vanmiddag zijn de bloemen persoonlijk door de bezoekers gebracht. We hopen dat de ontvangers deze dankbaar konden ontvangen.

Als afsluiting van de ronde door de kerk kreeg iedereen de zegen mee die we u ook graag meegeven aan het einde van dit bijzondere seizoen. We hopen en bidden dan we na de zomervakantie iedereen weer in het Anker mogen ontmoeten om Samen In Zijn Aanwezigheid te zijn.

Hartelijke groet,
Charlotte, Eveline, Ruth en Toos.