Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 16 mei (II)

16 mei 2021   |   Door E M (Redactielid)
Zondagmiddag 16 mei zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Jasper, Jelte en Liva. Het thema van de dienst was 'Hij, de Heere, redt ons door het water heen'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen."  (Romeinen 6 vers 4)

Schriftlezing: 1 Petrus 3 vers 18-22. (De doop verbindt ons met Jezus Christus; De doop gaat door het water heen; De doop is geen automatisme.)

Klik hier voor een link naar de eredienst. 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Jasper Maarten de Groot (Jasper): "Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,Christus is, Die aan de rechterhand van God zit." (Kolossenzen 3: 1)
Jelte Pieter de Groot (Jelte): "Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God." (Kolossenzen 3: 2)
Liva Johanna Buitenhuis (Liva): "Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8: 31b-32)