Facebook Twitter Google Plus

Beleidscommissie

4 juni 2021   |   Door EvV (Redactielid)
We willen u vanuit de beleidscommissie op de hoogte houden van de voortgang in de werkgroepen.
Op 27 mei zijn de kerkenraden van wijk 1 en 2 geïnformeerd over de voortgang van de beleidscommissie en vijf (van de zeven) werkgroepen die op 25 maart gestart zijn. Vanwege de coronabeperkingen kon dit niet in een gesprek, maar zijn door de werkgroepen verslagen en startnotities aangeboden aan de kerkenraden. 
 
De werkgroepen werken aan scenario's die antwoord geven op de vraagstukken en aanvullingen die de gemeente heeft gegeven. Op 1 juli presenteren ze deze scenario's in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering. We hopen dat dit live kan. Dit is ook het moment waarop we met de kerkenraden in gesprek gaan over de vervolgstappen waarin ook de betrokkenheid van de gemeente een plek krijgt. Dit is nog steeds gericht op het maken van keuzes voor de zomervakantie 2022. 
 
Naast de 5 werkgroepen starten de komende periode ook de laatste twee werkgroepen: mensen & middelen en toerusting. 
 
Gebed is onmisbaar voor dit traject. Zeker de komende periode willen we u vragen de kerkenraden, werkgroepen, gemeente en beleidscommissie in uw gebeden een plaats te geven. Deze periode zullen er dingen concreter en zichtbaarder worden. Een periode waarin we elkaar willen begrijpen voordat we zelf begrepen willen worden. Uiteindelijk en bovenal tot Zijn eer en in de wetenschap dat we onderdeel van Zijn kerk zijn. 
 
Met vriendelijke groet,
Jan de Vrij, Maurits Versteegh, Roel Lok, Corinna de Groot