Facebook Twitter Google Plus

Beroep prop. A.J.R. Treur

25 juni 2021   |   Door EvV (Redactielid)
Met vreugde en dankbaarheid is bekend gemaakt dat de kerkenraad van wijk 1 namens de gemeente een beroep heeft uitgebracht op proponent A. J. R. Treur, wonende te Vinkeveen.

Volgende week zondagmorgen 13 juni zal broeder Treur in de Dorpskerk voorgaan en op beroep preken. De beslissing op het beroep zal uiterlijk zaterdag 26 juni bekend worden.

Na de ochtenddienst van 13 juni is er de mogelijkheid om prop. Treur te bemoedigen (i.p.v. het handen geven). U/jij  bent ook welkom als u de dienst online meebeleefd. Er zal buiten bij de Dorpskerk een zogenaamde ‘drive through’ zijn, waarbij u vanaf 11.00 uur de mogelijkheid heeft om even langs te lopen.

Donderdag 17 juni was er een verdere kennismaking met de gemeente, een onderdeel hiervan is ook een online-gemeente vanuit de Bethlehemkerk van 19.00-19.30 uur. Verschillende verenigingen hebben hier hun steentje aan bijdragen.

Wij kijken uit naar een fijne kennismakingstijd! Bidt u mee?

De beroepingscommissie

 

 

* * * * 

 

Beste leden van de Hervormde Gemeente Bodegraven,

Op verzoek van de beroepingscommissie stel ik mijzelf graag aan u voor.
Ik ben Albert Jan Treur, 38 jaar oud, getrouwd met Irene en samen hebben wij 2 zonen en 1 dochter (16, 15 en 11 jaar oud).

Irene werkt als doktersassistente en zelf werk ik sinds 2003 bij een stichting die zorg verleend aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Binnen deze organisatie vervul ik de functies van Geestelijk Verzorger en Klachtenfunctionaris.

In 2009 ben ik aan de VU in Amsterdam begonnen aan mijn bachelor Theologie. Hierna heb ik in deeltijd de Master Gemeentepredikant gevolgd aan de PThU. Tijdens het studeren verschoof mijn focus naar het werken als Geestelijk Verzorger. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik met ontzettend veel plezier en toewijding werk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is steeds weer een uitdaging om van betekenis voor hen te zijn en waar mogelijk het evangelie in alle eenvoud te vertellen.

Het is mijn overtuiging dat het Evangelie van Jezus Christus ten diepste ook voor mensen met een beperking te begrijpen moet zijn. Misschien maken wij Gods boodschap wel eens ‘te moeilijk’. Aan de andere kant leert de praktijk van ‘het geloven’ dat ons vertrouwen op God nogal eens te wensen overlaat. We hebben het nodig steeds weer aangesproken te worden.

Daarom is het mijn verlangen om mensen, jong en oud, beperkt en minder beperkt, in contact te brengen met de machtige en krachtige boodschap van het evangelie. Door Zijn Geest raakt Jezus Christus mensen aan. Uit Zijn hand mogen we geloof ontvangen en de kracht om zelf een levende getuige van Christus te zijn.

Voor sommigen in de gemeente ben ik mogelijk geen onbekende. Met goede herinneringen denk ik terug aan de tijd dat ik als catecheet in uw gemeente werkzaam mocht zijn.

We kijken als gezin uit naar het kennismaken met u als gemeente. Hopelijk laten de omstandigheden het toe dat we elkaar tijdens de kerkdienst of het kennismaken (al dan niet digitaal) mogen/kunnen ontmoeten.

Ontvang allemaal de hartelijke groeten vanuit Vinkeveen,

Familie Treur