Facebook Twitter Google Plus

Welkom-Terug-Dienst: 13 juni (Terugkijken!)

14 juni 2021   |   Door E M (Redactielid)
Tijdens een 'Welkom-Terug-Dienst' op zondag 13 juni jl werden Nienke, Branwen en Boaz van harte welkom geheten in Nederland. Voorganger was Ds. M.J. van Oordt. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Refresh.

Schriftlezingen: Exodus 13:17-18 en 21-22, Johannes 21:18-22, Filippenzen 4:4-7. (Gods weg gaan, Gods stem horen, vragen over wat er gebeurt, van hardloopschoenen naar wandelschoenen, Gods beloften, Volg Mij!, durf God te volgen, de blijdschap / Verblijd je in de Heere!, kies voor Danken)

Tijdens de dienst waren er drie toespraken: Nienke vertelde over haar leven, met hoogte- en dieptepunten, dat van 'ik naar wij' was gegaan en hoe ze Gods liefde ervaren heeft in de afgelopen 4,5 jaar en geleerd heeft Hem te volgen. Ze verdeelde het over twee thema's: Levensveranderend en Dankbaar.

Marinka Deddens (IntoMission) vertelde o.a. over de verandering die ze gezien heeft bij Nienke. Van: 'Ik ga op pad, wat ik doe, doet er toe' (Westerse cultuur) naar 'God heeft mij geleerd, Wie Hij is en hoe Hij Zijn weg gaat met mij'. Nu terug in Nederland, waarbij ze aangaf dat thuiskomen voor zendelingen moeilijker is dan uitgezonden te worden, mogen ze hun plaats weer in nemen, wetend dat God hen zal leiden.  

Bas van Vliet (Toespraak TFC) sprak als laatste vanuit de TFC. Hij stond stil bij hoe Nienke, gedreven door de Geest, Gods weg is gegaan. 

De dienst is terug te kijken. (Klik op de pijl / driehoek middenin hieronder of klik op de tekst Welkom-terug-dienst Nienke, Brawnen en Boaz en klik daarna op de pijl naar rechts.) 


Liturgie

- Psalm 127, vers 1
- Votum en groet
- Samen in de naam van Jezus (Opw. 167)
- Ik wil heel dicht bij u zijn (Opw. 581)
- Geloofsbelijdenis
- Toespraak Nienke
- Jesus at the centre
- Breng dank aan de Eeuwige (Opw. 331)
- Gebed
- Schriftlezing: Exodus 13:17-18 en 21-22, Johannes 21:18-22, Filippenzen 4:4-7
- Preek
- Cornerstone (Fudament, Opw. 785)
- God wijst mij een weg (Opw. 429)
- Toespraak IntoMission: Marinka Deddens
- Toespraak TFC: Bas van Vliet
- Dankgebed
- Psalm 150, vers 1, 2 en 3
- Zegen