Facebook Twitter Google Plus

Steun Messiasbelijdende Joden

12 juni 2021   |   Door JKH
De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Lees de verklaring van de gezamenlijke predikanten en ouderlingen uit het land en nog meer.

Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters. De stichting Steun Messias Belijdende Joden heeft een aantal goede artikelen op hun website staan:

- algemene beschouwing door Albert Groothedde (" Vooropgesteld: dit artikel vertolkt een mening. Het is de mening van een persoon met sympathieën en blinde vlekken. Aan mijn sympathieën probeer ik in deze bijdrage niet al te veel toe te geven. Het is mijn streven om de lezer een eerlijk en evenwichtig beeld te geven van de situatie hier in Israël. ..."  )

- Verklaring van nationale predikanten en ouderlingen in Israël

- en nog veel meer.

Klik hier voor het nieuwsoverzicht of klik op de afbeelding

“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Johannes 13:34-35).“Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan.” (Efeze 2:14) “Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17:21).