Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Jochem en Renske

5 juli 2021   |   Door E M (Redactielid)
Op 30 maart 2020 zijn Jochem en Renske Bakker - van der Spek getrouwd. Maandag 5 juli jl. is het huwelijk van Renske en Jochem kerkelijk ingezegend door ds. A. Baas in de Dorpskerk alhier.

Aanvangstekst: "Laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God." (1 Johannes 3 vers 7a)  Schriftlezing: Exodus 33: 8-17. 
Tekst: "En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken." (Exodus 33: 14-15) 
Thema van de preek: ´Een indringende vraag en een hartelijk antwoord`

Het bruidspaar woont in Gouda en leeft inmiddels al een jaar met onze gemeente mee. Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.