Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 18 juli

18 juli 2021   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 18 juli werd in de Dorpskerk Veerle gedoopt. Het thema van de dienst was ‘In Christus besneden, omdat wij gedoopt zijn'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen."  (Romeinen 6:4) 
Schriftlezingen: Genesis 17: 1-14 en Kolossenzen 2: 4-15.

Tekstgedeelte: "In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt."  (Kolossenzen 2 verzen 11 en 12.)

Klik hier voor een link naar de eredienst. Terugkijken kan via deze link.

Veerle kreeg de volgende dooptekst mee: 
Veerle Jeanette Stuurman (Veerle): "Zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken"  (Jeremia 31 vers 34b)