Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging ambtsdrager

1 augustus 2021   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend 1 augustus jl. werd in de Dorpskerk broeder Marco de Vrij in het ambt van jeugdouderling bevestigd. Voorganger: ds. A. Baas. Thema: 'Bevestig het werk van onze handen over ons'

Begintekst: "Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korinthe 15 vers 58)  Schriftlezingen: Psalm 90 en Filippenzen 2: 1-11.
Tekst: "Bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat."(Psalm 90 vers 17b) lezende in het licht van vers 16: "Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen."

Klik hier voor een link naar de eredienst.

    

Na zijn jawoord op de vragen vanuit het formulier kreeg hij, na de bevestiging tot jeugdouderling, een persoonlijke tekst mee:

Maarten Jan Cornelis de Vrij (Marco): "Jezus zei: "Weid Mijn lammeren"" (Johannes 21 vers 15d)

Hierop zong de gemeente hem staande het lied 'De Here zegent jou' toe.