Facebook Twitter Google Plus

Aardbeving Haiti (aanvulling collecte)

14 oktober 2021   |   Door EvV (Redactielid)
De mensen in Haiti ervaren nog steeds veel moeite en verdriet door de aardbeving die zaterdag 14 augustus Haiti heeft getroffen. Het epicentrum lag op een schiereiland ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince.

Veel huizen en andere gebouwen in het gebied zijn ingestort of beschadigd geraakt. Een aantal gebieden zijn nog niet toegankelijk omdat de aardbeving op verschillende plekken leidde tot aardverschuivingen.

We hebben hier destijds een diaconale collecte voor gehouden, de opbrengst daarvan was als volgt: 

Kerkcollecte en Givt app totaal € 2449,45
Giften via bank € 70,00
Totaal opbrengst € 2519,45

Als diaconie hebben we besloten deze opbrengst te verdubbelen, hierdoor wordt nu de opbrengst: €5.038,90. 

Wij vinden het belangrijk dit ook te delen aan de gemeente om zo te laten zien hoe we hier als diaconie gevolg aan geven. 

Hoe klein onze bijdrage ook lijkt in verhouding tot de nood in Haiti, uw gift doet er toe! 

Namens de diaconie,
Kees Koudstaal


=============

Eerdere berichtgeving:

De diaconiecollecte van 29 augustus zal zijn voor de noodhulp in Haiti. Op 14 augustus werd zuidwestelijk Haïti getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter.

Op dit moment zijn er minstens 1.200 doden en 5.000 gewonden gemeld. Cijfers die naar verwachting nog zullen stijgen. De eerste rapporten geven aan dat veel gebouwen ingestort zijn, waaronder kerken, ziekenhuizen en scholen, minimaal 7.369 woningen zijn vernietigd en er is aanzienlijke schade aan infrastructuur en wegen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Onze steun ook vanuit Bodegraven voor Haïti is zeer hard nodig!

De situatie wordt bemoeilijkt door de tropische storm Grace, die als u dit leest wellicht Haïti al heeft bereikt. Mogelijk wordt een toch al kwetsbare bevolking daardoor dubbel getroffen in een paar dagen. Ernstige humanitaire toegangsbeperkingen, de kwetsbare veiligheidssituatie en het coronavirus bemoeilijken de humanitaire hulp.

ACT Alliance, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, houdt de situatie momenteel in de gaten en ondersteunt lokale partners bij het uitvoeren van snelle behoeftenanalyses in getroffen gebieden. Noodteams bereiden zich voor om ingezet te worden.

Met uw gift middels de collecte ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van Kerk in Actie.

Steun dit werk met een bijdrage tijdens de collecte of stort op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Aardbeving Haïti.

Namens de diaconie,

Kees Koudstaal