Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Arie-Jan en Rianne

28 augustus 2021   |   Door E M (Redactielid)

Op vrijdag 20 augustus jl. zijn Rianne en Arie-Jan getrouwd. Hun huwelijksdienst werd geleid door kand. Bram Maarleveld en kerkelijk ingezegend door ds. Nathan Noorland in de Dorpskerk alhier.

Schriftlezing: 1 Korinthe13: 1-13.
Tekst: "Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben." (1 Korinthe 13 vers 12)  Thema van de preek: ´Jullie zijn gekend`

Het bruidspaar gaat wonen in Gouda.
Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.