Facebook Twitter Google Plus

Wijkontmoetingen (Update)

29 maart 2022   |   Door EvV (Redactielid)

Om de onderlinge band in de verschillende wijken te versterken en in onze woon- en leefomgeving te dienen, zijn er de wijkontmoetingen in 't Anker.

We starten direct na de morgendienst en sluiten om circa 12.15 uur af. Per wijk zijn alle gemeenteleden, jong en oud, welkom om elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade en iets lekkers erbij. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Het doel is om elkaar in de wijk beter te leren kennen, zodat we kunnen omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen. Maar ook om als christenen samen onze wijk te kunnen dienen. Om aanwezig en beschikbaar te zijn en met hart, hoofd en handen het goede nieuws voor te leven en door te geven aan de mensen om ons heen. Het is mooi dat, passend bij het karakter van de eigen woonwijk, ideeën worden vertaald naar persoonlijke contacten en wijkgerichte activiteiten om zo de Boodschap van Jezus Christus over te brengen naar mensen die Hem (nog) niet kennen.

Hartelijk welkom!! 

Wanneer welke wijk?
(Let op: gewijzigde data ná 3 april)

  3/4      Noord
22/5      Broekvelden
29/5      Tussen Spoor en Rijn
12/6      Dronenwijk
26/6      Weideveld/Vrijeveld en buiten Bodegraven 

Meer info of weten wie de contactpersoon is voor je wijk?
Vraag je wijkouderling of één van de evangelisatie-ouderlingen.

Namens de Stuurgroep Missionaire wijken,
Koos van der Ree Doolaard
(e-mail: [email protected])