Facebook Twitter Google Plus

Voortgang beleidscommissie

4 oktober 2021   |   Door E M (Redactielid)
Beste gemeenteleden, in het beleidstraject zijn we aan de laatste stap toegekomen van "delen-dromen-doen". Dit is de periode waarin adviezen van werkgroepen worden afgerond en door de kerkenraden richting wordt gekozen.

Ondanks de corona-periode waarin we elkaar minder gezien hebben zijn ondertussen alle zeven de werkgroepen gestart. De werkgroepen Pastoraat en Vieren hebben de vraagstukken beantwoord en presenteren hun onderzoek en advies op 13 oktober aan de gezamenlijke kerkenraden.

Op 28 oktober nemen de kerkenraden op deze thema's het besluit welk scenario (maximaal 2) het beste voor de gemeente is. Op 25 november is wederom een moment gereserveerd voor presentaties met besluitvorming op 8 december.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt een gemeenteavond gepland waarin u wordt geinformeerd over de uitkomsten en de manier waarop kerkenraden tot de besluiten zijn gekomen.

Na een zorgvuldig en transparant proces de afgelopen periode met de gemeente komen we nu in een periode waarin door de kerkenraden keuzes worden gemaakt. Voor velen van ons geldt dat we uitzien naar concrete stappen in dit traject. We blijven mensen, maar mogen deze stappen allemaal zetten in afhankelijkheid van Hem waarbij we het beste voor Zijn gemeente zoeken. Bid u, zeker de komende periode voor wijsheid voor de kerkenraden, werkgroepen en beleidscommissie? 

De beleidscommissie