Facebook Twitter Google Plus

Het bos in…

1 november 2021   |   Door EvV (Redactielid)
Zaterdag 30 oktober 2021 heeft de kerkenraad (wijk 1) zich teruggetrokken in de bossen van Amerongen voor bezinning.

 

In het gebouw van Hebron Missie, voorheen  Zendings Diaconessenhuis Bethanië, dachten zij onder leiding van br. W.R. Hendriks (Wim) na, wat het betekent om ‘Geestelijk leiding te geven aan de gemeente’.

Soms wordt de gemeente gezien als een soort gondel zoals je in Venetië ziet. De gondelier doet zijn best om alle mooie plekjes te laten zien. De inzittenden moeten echter wel rustig zitten en niet te veel bewegen. Anders kapseist de gondel. Maar is dit beeld van de gemeente juist?

In Efeze 4:10-12 lezen we dat de Heere leidinggevenden oproept ‘..om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.’

Dit bijbelgedeelte roept om als gemeente zelf ook in actie te komen. Geen gondel, maar een Holland 8 roeiboot. Waarin 8 personen roeien onder aanvoerder van de stuurman. We leerden ook om bij besluitvorming met elkaar ook het geloofsgesprek aan te gaan, n.a.v. Efeze 3:17-18.

Na de lunch gingen de broeders twee aan twee wandelen in de bossen. Ze spraken over hun vreugde en verdriet, maar ook over hoop, verlangen en dromen. Bij deze Emmaüswandeling ‘kan zomaar Een derde zich erbij voegen' wat zijn uitwerking niet zal missen.

Aan het einde van de middag arriveerden ook de partners om met elkaar de dag af te sluiten. We vertelden hen wat we geleerd hadden. Maar ook werden de partners gevraagd om (thuis) feedback te geven aan de mannen, een luisterend oor te zijn, maar ook het veilige thuisfront.

De dag werd afgesloten met een buffet. Dit was goed verzorgd en gezellig.

Het was een geweldige dag waarin veel geleerd is, ruimte voor onderling contact om elkaar beter te leren kennen, ook geestelijk.

We zien terug op een gezegende dag. Het is ons hartelijk gebed dat dit vrucht mag dragen voor de kerkenraad en voor de gemeente. Tot eer en glorie van onze God.

Namens kerkenraad
Bas Nagel, Ralph Segers en Daan Vergunst