Facebook Twitter Google Plus

Voortgang beleidscommissie (nov)

19 november 2021   |   Door EvV (Redactielid)
Graag informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang in het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan.

In oktober 2019 zijn we gestart met een gemeenteavond waarop we u meenamen in het voorgenomen proces. We hebben dat toen met drie woorden gepresenteerd. Delen, dromen, doen. Zoals benoemd in ons laatste bericht naar u.

Om de stap 'doen' vorm te geven worden deze maanden voor elk thema op basis van de adviezen en de notities die de werkgroepen aanleveren richtinggevende besluiten genomen door de kerkenraden. Tijdens een gemeenteavond in maart 2022 wordt u geinformeerd over de gekozen richting door de kerkenraden.

In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 28 oktober hebben de kerkenraden een eerste stap gezet door het advies van de werkgroep 'Pastoraat en Ontmoeting' over te nemen. Daarnaast zijn deze vergadering de laatste verduidelijkende vragen op het onderwerp 'Vieren' beantwoord. In de volgende vergadering van 25 november vindt het inhoudelijke gesprek plaats over dit onderwerp ter voorbereiding op een richtinggevend besluit in de vergadering van 8 december. Wilt u deze vergaderingen, de voortgang en alle betrokkenen in uw gebeden een vaste plek geven?

 

Namens de beide kerkenraden, Jan de Vrij, Maurits Versteegh, Roel Lok en Corinna de Groot