Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Rick en Yessica

27 november 2021   |   Door E M (Redactielid)

Op vrijdag 26 november jl. zijn Yessica en Rick getrouwd. Hun huwelijk werd kerkelijk ingezegend door ds. A. Baas in de Lutherkerk alhier.

Schriftlezing: Efeze 5 vers 21-33
Tekst: "Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is."
(Exodus 25 vers 40) 

Het bruidspaar gaat in Bodegraven wonen.
Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.