Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 28 november

28 november 2021   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend 28 november zijn in de Dorpskerk vijf kinderen gedoopt: Seth, Maartje, Casper, Jefta en Daan. Thema van de dienst: "De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn." Voorganger: ds. A.J.R. Treur.

Schriftlezing: Exodus 14 1-22.
Tekstgedeelte: "De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn." (Exodus 14 vers 14)
Klik hier voor een link naar de eredienst. Terugkijken kan via deze link.

 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Seth den Boon (Seth): "De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand."  (Psalm 121:5)
Maartje Johanna Hendrika Kraaijeveld (Maartje): "Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u." (Jesaja 41:13)
Casper van der Kruijt (Casper): "En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël." (Jesaja 45:3)
Jefta Benjamin Lok (Jefta): "Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat." (Jozua 1:9)
Daan Micha Andreas Voortman (Daan): "Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God." (Psalm 22:11)