Facebook Twitter Google Plus

Chanoeka 2021 (aangevuld)

28 november 2021   |   Door JKH
Zondag 28 november is weer het Chanoeka feest gestart bij het Joodse volk in Israël, Nederland en wereldwijd. Op woensdag 1 december was er een thema-avond met opperrabbijn Jacobs.

 

Met het feest wordt de herinwijding van de Tweede Tempel in 164 v. Chr. door Judas Makkabeüs gevierd. Na de herinwijding was er volgens de beschrijving van het wonder van de olie in de Talmoed slechts één kruikje kosjere olie voorradig om de menora te branden tijdens de reiniging van de Tempel. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen brandend te houden. Lees hier meer over het onstaan en achtergronden. Zondagavond 28 november na zonsondergang is de eerste kaars weer ontstoken: een bijzonder moment.

Op woensdag 1 december om 1 was er via een livestream een thema-avond met opperrabbijn Jacobs over Chanoeka georganiseerd door Christenen voor Israel. Klik hier om deze avond alsnog te bekijken.

In de Bijbel staat  één verwijzing naar dit feest: we lezen dat Jezus naar de tempel in Jeruzalem gaat als het Chanoeka is "En het was het feest van de vernieuwing van de tempel te Jeruzalem; en het was winter" (Joh. 10:22). Merk op dat Hij even daarvoor getuigde: "Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen maar zal het licht van het leven hebben." (Joh 8 : 12).

In de collecties van het Joods Museum en de Portugese Synagoge bevinden zich 144 chanoekia’s. Sommige dateren van halverwege de zestiende eeuw, andere zijn van nu. Ook in materiaal en vormgeving verschillen ze. Zo weerspiegelen ze de geschiedenis en de diversiteit van joden in Nederland. In het Kunstkabinet van het Joods Museum zijn nu een aantal van deze chanoekia’s te zien. Kom langs om ze te bekijken! 

Kijk hoe Joodse kinderen in Nederland dit vieren, met uitleg. En daaronder: vragen beantwoording door opperrabbijn Binyomin Jacobs. 

 

En ook hoe ze dit in Israël zelf doen:

 

 

één