Facebook Twitter Google Plus

Week van Gebed 2022: Licht in het duister

17 januari 2022   |   Door E M (Redactielid)
In de week van 16 tot en met 23 januari wordt landelijk weer de Week van Gebed voor de eenheid georganiseerd. We doen dit in Bodegraven en Nieuwerbrug met gebedsvieringen die soms fysiek, soms online kunnen worden bijgewoond en soms op beide manieren.

We zijn te gast bij:
Maandag 17 januari: RK Geloofsgemeenschap St Willibrordus
Fysiek: St Willibrorduskerk, Overtocht 18, Bodegraven
Online: www.kerkdienstgemist.nl. Zoek op “Bodegraven” en vervolgens “St Willibrordus, naar kerk”, kies dan de liveviering.

Dinsdag 18 januari: Hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug
Online: “Kijk/Luister live”, klik op de Week van gebed of ga via deze link direct naar de uitzending.

Woensdag 19 januari: Pinkstergemeente Morgenstond
Fysiek: Salvatorkerk, Vrije Nesse 11, Bodegraven.
Online: https://www.morgenstondbodegraven.nl, klik daarna rechts bovenaan op “Diensten online”.

Woensdag 19 januari: Brugkerk Nieuwerbrug
Fysiek: Brugkerk, Bruggemeestersstraat 14, Nieuwerbrug
Online: www.brugkerk.nl of www.youtube.com

Donderdag 20 januari: Protestantse Wijkgemeente Emmaüs
Online: www.pge.nu of www.youtube.com

Vrijdag 21 januari: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Fysiek: Ichtuskerk, Stationsweg 17, Bodegraven.
Online: www.kerkdienstgemist.nl. Zoek op “Bodegraven” en vervolgens “GKV Ichtuskerk Bodegraven, naar kerk”.

Zaterdag 22 januari: Gereformeerde Gemeente Bodegraven
Fysiek: Bethelkerk, Dronensingel 2, Bodegraven.
Online: www.ggbodegraven.nl, ga naar “Beeldverbinding – Bethelkerk”. 

Van maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 uur tot 19.50 uur fysieke en/of online gebedsvieringen gehouden. Daarvoor zijn we telkens te gast in een andere kerk, bij een andere kerkelijke gemeente of geloofsgemeenschap. De vieringen worden verzorgd in de sfeer van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap. Wilt u de vieringen online volgen, dan logt u in via de website van de betreffende gemeente of geloofsgemeenschap. Het adres staat hieronder vermeld.

De Week van Gebed heeft als thema “Licht in het duister”. Kerken uit het Midden Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs, die een bijzondere ster zagen en volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Zo willen wij als christenen ook het licht van Christus volgen dat uiteindelijk uitkomt bij God.  Als christenen worden we ook aangemoedigd om als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Dat kan alleen als we in eenheid en in respect voor elkaar Christus’ voorbeeld volgen.

Het thema is ook toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien laten eens te meer zien hoe belangrijk het is te vertrouwen op God en op zoek te gaan naar Zijn licht. We doen dit onder meer samen in de gebedsvieringen tijdens deze week van gebed voor de eenheid. Door samen te bidden ervaren we eenheid en tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen in de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Door samen te bidden ervaren we eenheid en tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen in de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze gebedsbijeenkomsten of uitzendingen mee te maken!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl .
of contact opnemen met Jan Kromwijk, e-mail [email protected] of tel. 06-10337988.