Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging Ambtsdragers (09-01)

10 januari 2022   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend 9 januari jl. werden in de Dorpskerk de broeders van Mourik en Rietveld resp. in het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester bevestigd. De broeders Bakker, Buitelaar, van Meijeren en Weerheim werden herbevestigd.

Voorganger: ds. A.J.R. Treur.
Schriftlezingen: Johannes 1: 35-43
Tekst: "En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!" (Johannes 1: 36)
Klik hier voor een link naar de eredienst.

Allereerst werd er afscheid genomen van de broeders Griffioen en de Vries.

Hierna werden de broeders Kees Bakker (diaken), Dick Buitelaar (ouderling), Dirk van Meijeren (ouderling-kerkrentmeester) en Jan Pieter Weerheim (ouderling) herbevestigd in hun ambt.

De broeders van Mourik en Rietveld werden voor het eerst bevestigd in hun ambt van diaken en ouderling kerkrentmeester. Na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier kregen de broeders van Mourik en Rietveld een persoonlijke tekst mee:

Willem van Mourik (Wim): "Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft." (1 Samuël 12: 24)
Andreas Nicolaas Christiaan Rietveld (André): "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15: 13)

Hierop zong de gemeente hen staande de Morgenzang vers 3 en Psalm 134 vers 3 toe:

Dat zij hun ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst hun werk bekroon',
Uw Geest hen leid' en in hen woon'.

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.