Facebook Twitter Google Plus

Nationaal Gebed voor vrede en verbinding

14 januari 2022   |   Door EvV (Redactielid)

Op zaterdag 15 januari, van 20.00 uur - 21.30 uur, aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid, bidden christenen in Nederland gezamenlijk voor vrede en verbinding.

Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving.

Kijk en bid mee! www.nationaalgebed.nl

 

Kijk!

In het programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast maken persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt.

Het programma is via de livestream te volgen op www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. De Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland werken mee.

 

Bid mee!

Tijdens de gebedsmomenten kunt u thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes of – mede-afhankelijk van de dan geldende maatregelen – met de geloofsgemeenschap.

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voorganger van Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit initiatief:
“De coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp. Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.”

 

Meer info?

www.nationaalgebed.nl

www.weekvangebed.nl