Facebook Twitter Google Plus

Actie Kerkbalans 2022

24 januari 2022   |   Door EvV (Redactielid)

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN” is het thema van actie Kerkbalans 2022. U/ jij wordt gevraagd om financieel bij te dragen aan onze Hervormde gemeente Bodegraven - Nieuwerbrug. 

Als kerkrentmeesters hopen we ook dit jaar op een goede opbrengst, zodat al het werk in onze gemeente voort kan gaan. Mogen we weer op u rekenen?

Namens College van Kerkrentmeesters, Wijkraad Cluster Hervormd,

Kristiaan de Bruin

Vragen over Kerkbalans?

 

 

 

 

Meer informatie over de Actie Kerkbalans is te vinden in Kerkklanken nr 2 van zaterdag 15 januari.