Facebook Twitter Google Plus

Doopdiensten: 16 januari

16 januari 2022   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 16 januari zijn in onze gemeente drie kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Yaél en Ezra gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Sem gedoopt.

Dorpskerk:
Thema: Zitten onder je/de vijgenboom
Aanvangstekst: "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen." (Johannes 15:7) 
Schriftlezing: Johannes 1: 44-52.
Tekstgedeelte: "Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u." (Johannes 1:49b)

De twee dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Yaél Carmen Vergeer (Yaél): "Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft." (Johannes 15, 1 en 4)
Ezra Vergeer: "Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen." (Johannes 15, 5)

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten. Bethlehemkerk:
Thema: Laat het feest zijn
Schriftlezing: Johannes 2: 1-12.

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Sem de Kruijf"Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen." (Psalm 37: 4-5)

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten.