Facebook Twitter Google Plus

Wijziging QR code GIVT

21 januari 2022   |   Door EvV (Redactielid)

Per direct hebben wij veranderingen bij GIVT doorgevoerd. Wij hebben ervoor gekozen om geen splitsing meer te hebben in collecten via Dorpskerk of Bethlehemkerk. Daarom is per heden onze GIVT naam: HG Hervormd Bodegraven.

Deze wijziging is doorgevoerd om het administratief makkelijker te maken.

Helaas gaat deze verandering niet onopgemerkt voorbij. U moet ons namelijk opnieuw selecteren als kerk waaraan u uw collecte geeft. Dit kan op de twee manieren:

1.  U opent de GIVT app, vult uw bedragen in en scant de nieuwe QR code vanaf deze website, de Kerkklanken of vanaf het beeld tijdens de eredienst.

2. U opent de GIVT app, vult de bedragen in en kiest voor de optie Lijst. Zoek in de lijst naar HG Hervormd Bodegraven en selecteer deze.

 

Uw keuze wordt onthouden. HG Hervormd Bodegraven is bij een volgende keer uw favoriet in de lijst!

Bedankt voor uw medewerking en begrip!

Namens de Kerkrentmeesters,

Johan Verdoold