Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging Ambtsdragers (23-01)

24 januari 2022   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 23 januari jl. werden in de Dorpskerk de broeders van Os, van Schothorst en Spaanderman in het ambt van ouderling en broeder Voortman in het ambt van diaken bevestigd. De broeders Loenen en Roseboom werden herbevestigd.

Voorganger: ds. A. Baas.
Aanvangstekst: "Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen." (1 Thessalonicenzen 5:24)
Schriftlezingen: Johannes 4: 25-42.
Tekst: ".Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten." (Johannes 4:35b)

Klik hier voor een link naar de eredienst.

Allereerst werd er afscheid genomen van de broeders van der Toorn, de Vrij, Braaksma, Koudstaal, Kowalczyk, Nagel en Soet.

 

Hierna werden de broeders Arie Loenen en Gerrit Roseboom herbevestigd in hun ambt van resp. ouderling en diaken. Broeder Ronald Schilt ging over van het ambt van ouderling met speciale opdracht (voorzitter van de algemene kerkenraad) naar het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

De broeders van Os, van Schothorst en Spaanderman werden voor het eerst bevestigd in het ambt van ouderling en broeder Voortman in het ambt van diaken. Na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier kregen de broeders van van Os, van Schothorst, Spaanderman en Voortman een persoonlijke tekst mee:

Johannes Leendert van Os (Johan): "… ik herinner u eraan de genadegave van God, die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren."  (2 Timotheüs 1:6)
Albert Eduard Jacob van Schothorst (Albert): "God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid."  (2 Timotheüs 1:7)
Dirk Spaanderman (Dirk): "Schaam u niet voor het getuigenis van onze Heere…"  (2 Timotheüs 1:8a)
Patrick Voortman (Patrick): "Jezus zegt ´Ik (..) ben in uw midden als Iemand Die dient."  (Lukas 22:27b)

Hierop zong de gemeente hen staande Weerklank 260 en Psalm 134 vers 3 toe:

God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
Zijn Woord moet door de wereld gaan.

Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.

Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op ’s Heren zegen kan hij gaan
en zal Gods weg en wil verstaan.
+
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.