Facebook Twitter Google Plus

(Her)bevestiging Ambtsdragers (27-02)

28 februari 2022   |   Door E M (Redactielid)

Zondagavond 27 februari jl. werden in de Dorpskerk broeder Peter in 't Veld in het ambt van diaken en in de Bethlehemkerk de broeders Edwin Jonkers en Maarten Lok beiden in het ambt van ouderling (her)bevestigd. 

Dorpskerk
Voorganger: ds. A. Baas.
Aanvangstekst: "Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,"  (Jesaja 53: 3a+4a) 
Schriftlezing: Johannes 5: 9-18.  Tekstgedeelte: Johannes 5: 10-14.
Thema: 'Diaconale bewogenheid'
Klik hier voor een link naar de eredienst. 

Broeder in 't Veld werd bevestigd in het ambt van diaken. Na zijn jawoord, op de vragen vanuit het formulier, kreeg hij een persoonlijke tekst mee:

Pieter Jakobus in 't Veld (Peter): "Dien de Heere met blijdschap"  (Psalm 100: 2a)

Hierop zong de gemeente hem staande  Psalm 134 vers 3 toe:

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Bethlehemkerk 
Voorganger: ds. A.J.R. Treur.
Schriftlezingen: Johannes 8: 30-47.
Tekst: "Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen."  (Johannes 8: 31b)
Thema: 'Werkelijk Jezus' discipel zijn'
Klik hier voor een link naar de eredienst. 

Allereerst werd er afscheid genomen van de broeders Bouhof en Visser.

Daarna werden de broeders Jonkers en Lok herbevestigd in het ambt van ouderling. Na hun jawoord, op de vragen vanuit het formulier, kregen de broeders beiden een persoonlijke tekst mee:

Edwin Petrus Jonkers (Edwin): "Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij." (Spreuken 16: 20)
Maarten Lok (Maarten): "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen." (Johannes 15: 7)

Hierop zong de gemeente hen staande Lied 359 uit Weerklank toe:

Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u