Facebook Twitter Google Plus

Talentenpool

7 maart 2022   |   Door E M (Redactielid)
Nu binnen de gemeente de activiteiten weer opgepakt worden na de coronaperiode, is het een goed moment om de Talentenpool onder uw aandacht te brengen.

Het komt regelmatig voor dat er bij gemeenteleden behoefte is aan wat (tijdelijke) extra steun in de vorm van praktische hulp, bv bij ziekte, hulp na een operatie, praktische hulp als er gezins- of psychische problemen zijn.

U kunt dan denken aan huishoudelijke hulp, koken, opvang binnen het gezin bij ziekenhuisopname, vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in huis of tuin, helpen met boodschappen doen etc.

Heeft u hulp nodig, schroom dan niet om hulp te vragen.
U kunt contact opnemen met Evert Budding, tel 0172-651707. 

We kunnen nog nieuwe vrijwilligers gebruiken! Bent u in de gelegenheid om hulp te bieden in welke vorm dan ook, aanmelden kan via [email protected]

We maken een aparte app-groep aan zodat de communicatie bij hulpvragen duidelijk is voor iedereen. Meld u aan! 

Namens de diaconie,
Sander Goudriaan
Evert Budding


Wij zijn dankbaar dat er al mensen zijn die zich hebben opgegeven en hulp bieden.
Meer info? Klik hier!