Facebook Twitter Google Plus

Doopdiensten: 20 maart

21 maart 2022   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 20 maart zijn in onze gemeente vijf kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Sven, Cooper, Job en Philou gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Ezra gedoopt.

Dorpskerk:
Thema: Bij hen of bij Hem?
Aanvangstekst: "Jezus zegt: Ik geef mijn schapen eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken." (Johannes 15: 7)
Schriftlezing: Johannes 18: 1-11.
Tekstgedeelte: "Jezus zei tegen hen: Ik ben het" en "Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.. (Johannes 18: 5b en 8)

De vier dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Sven Joshua de Romph (Sven): "Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen." (Johannes 15: 5)
Jacobus Cooper Eigenraam (Cooper): "Onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen." (Jesaja 53: 4)
Job Pieter Jan de Pater (Job): "Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. (Johannes 15: 9)
Philou Martine Johanna Doelman (Philou): "Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jesaja 53: 5)

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten. 
 

Bethlehemkerk:
Thema: De juiste voorbereiding
Schriftlezing: Johannes 12: 1-11.

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Ezra Marcelis Beets:"Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u."  (Jesaje 41: 13)

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten.