Facebook Twitter Google Plus

Nacht van gebed: 17-18 juni

15 juni 2022   |   Door EvV (Redactielid)

We willen u van harte uitnodigen om mee te komen bidden in de Nacht van Gebed op 17-18 juni a.s. in ’t Rustpunt Bodegraven.

 

Wat is de Nacht van Gebed?

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Tijdens de nacht van Gebed wordt er door christenen in Nederland en België gebeden voor de christenen uit de vervolgde kerk. De Nacht van Gebed wordt georganiseerd vanuit Open Doors.

Wanneer is de Nacht van Gebed

De Nacht van Gebed vindt dit jaar plaats in de nacht van vrijdag 17 juni 22.00 uur tot zaterdag 18 juni 6.00 uur. Iedereen is op elk tijdstip van harte welkom in het Rustpunt, Kerkstraat 16, Bodegraven.

Wat gebeurt er tijdens de Nacht van gebed?

Tijdens de Nacht 2022 horen en zien we dit keer verhalen uit onder meer Noord-Korea, Afghanistan, Djibouti en Colombia. Er worden filmfragmenten getoond over wat de vervolgde christenen meemaken of over het land waar christenen worden vervolgd. Er zijn verschillende gebedsrondes. Tijdens pauzes is er gelegenheid iets te drinken of te eten.

Waarom ’s nachts bidden?

Jezus trok Zich gewoonlijk terug om de hele nacht te bidden. Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed en de gemeente van Petrus bleef ’s nachts vol vuur bidden voor zijn bevrijding. Talloze keren spreekt de Bijbel van onophoudelijk bidden, dag en nacht. Vervolgde christenen hebben ons en uw gebed hard nodig.

Waarom een Nacht van Gebed?

Voor ons als christenen is gebed de sleutel om een verschil te maken. In ons leven en in het leven van vervolgde christenen. Want de Here verleent kracht aan het gebed van Zijn kinderen. Vervolgde christenen weten dit uit ervaring. “Bid voor ons” is dan ook vaak het eerste dat ze vragen als ze bezocht worden. Ook bij hen slaat immers angst en vertwijfeling regelmatig toe. Dagelijks worstelen velen van hen met verdriet, woede en uitzichtloosheid. Maar in hun nood kunnen ze niet anders dan zich tot Hem wenden Die alle macht heeft. Zij vragen u om naast hen te komen staan in gebed, om samen God te aanbidden en Hem te vragen een keer te brengen in hun situatie.

Kom ook op vrijdag 17 juni! Geef een paar uur en een stukje nachtrust om voor onze geloofsgenoten te bidden!

Voor meer info zie www.opendoors.nl

Of [email protected] c.q. 06 28 59 65 37