Facebook Twitter Google Plus

Update nieuw beleidsplan

20 mei 2022   |   Door EvV (Redactielid)
Op dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei is er in de kerkenraden doorgesproken over het beleidsplan.

10 mei

God is een God van vrede, niet alleen van orde maar van vrede. Vrede gaat verder dan orde. Waar alleen orde is, is nog geen ruimte voor de liefde. Liefde komt daar waar vrede is. Op dinsdag 10 mei opende Ds. Baas de vergadering met een inleiding over de gemeente van Korinthe (1Korinthe 14). Paulus geeft aanwijzingen aan de gemeente van Korinthe waarmee hij ze wil helpen om niet alleen orde maar juist ook de vrede ruimte te geven. Met de lessen uit dit tekstgedeelte werd de vergadering geopend. Deze avond spraken de kerkenraden over de onderwerpen communicatie, mensen en middelen en drie nadere beslispunten (genoemd onder punt 7 van het eerder genomen besluit) van het thema vieren.

11 mei

De werkgroepen presenteerden hun bevindingen en de kerkenraden hebben daarop hun vragen aan de werkgroepen gesteld. Ook zijn er standpunten met elkaar gedeeld en is hierover met elkaar doorgesproken. Dit alles ter voorbereiding op de vergadering van 11 mei waar de onderwerpen in besluitvorming gebracht zijn. Woensdagavond 11 mei werd geopend door Ds Treur. Hij sprak over de verhouding van Christus en Zijn gemeente naar het beeld van een huwelijk tussen een man en een vrouw. Hij deed dit aan de hand van Efeze 5. De inleiding gaf vragen mee ter overdenking en reflectie. Na deze opening werden per onderwerp stemmingronden gehouden. Daarbij hebben de kerkenraden unaniem besloten op de thema’s communicatie en mensen en middelen. Voor het thema vieren waren de kerkenraden op 2 van de 3 punten in ruime meerderheid voor het advies. Op het onderwerp bezinning op de leer en themadiensten is nog geen meerderheidsbesluit genomen. In de komende weken wordt gesproken over de vraag of dit punt nu verder uitgewerkt zal worden of later.

Gemeenteavond 29 juni (let op: geen 22 juni!)

Hiermee zijn de laatste vraagstukken van een voorgenomen besluit voorzien. De vergadering stond stil bij dit moment en bij de achterliggende maanden. De volgende vergadering staat voor begin juni gepland, die tevens een voorbereiding zal zijn op de tweede gemeenteavond. Op woensdag 29 juni praten de kerkenraden u graag bij over de laatste voorgenomen besluiten. Zet u de datum hiervoor vast in uw agenda? We willen u bij deze danken voor uw gebed en meeleven tot zover en willen u vragen dat te blijven doen. Laat het beleidsplan geen doel op zich zijn, maar een van de instrumenten om de gemeente van Christus te dienen en Hem groot te maken in alles.

Namens de beide kerkenraden,

de beleidscommissie