Facebook Twitter Google Plus

Diaconiecollecte voor Dorkász Vluchtelingencentrum Debrecen (Hongarije)

1 juni 2022   |   Door EvV (Redactielid)
Tijdens de kerkdiensten op eerste en tweede Pinksterdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor het Dorkász Vluchtelingencentrum in Debrecen (Hongarije).

In de meivakantie is de familie de Wit naar dit vluchtelingencentrum geweest om hulp te bieden bij het kinderwerk. 

De collecte bevelen we van harte aan!

Namens de diaconie,
Matthijs Boot

======

Eerdere berichtgeving van de Fam. de Wit: 

Terugdenken en vooruitkijken
Dat is wat we doen sinds we terug zijn uit het Dorkász vluchtelingenkamp in Oost Hongarije, ongeveer 130km van de Oekraïense grens. In mei werkten wij daar als gezin een week om een kinderprogramma op te zetten. Ons verslag is te lezen in een ander bericht. Inmiddels zijn we weer thuis en beseffen we dat het werk daar nog lang niet klaar is, er is meer nodig om goede opvang en hulp te bieden. Daarom delen we graag meer informatie over deze voormalige camping.

Allereerst is het goed om te weten dat 90% van de aanwezige vluchtelingen Roma’s zijn. Dit zijn Oekraïense vluchtelingen die tot de allerarmste groep behoren. Zij hebben geen geld en mogelijkheden om door te reizen naar bijvoorbeeld West Europa. De meesten zijn ongeschoold en in veel gezinnen is alcoholisme een groot probleem. De oorlog leidt er vaak toe dat het bestaande schamele inkomen wegvalt.

 

Dorkász Hongarije
Dorkász Hongarije heeft vlakbij de stad Debrecen een voormalige camping getransformeerd tot een vluchtelingen centrum. Momenteel verblijven daar nu 200 vluchtelingen, waarvan 110 kinderen. Dit is het maximale aantal, wat gezien de omstandigheden opgenomen kan worden. Het vluchtelingen centrum is inmiddels opgesplitst in vier delen: Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes, elk met een eigen coördinator.

Vluchtelingen die hier aankomen, kunnen 3 maanden vrij verblijven, wel moeten ze instemmen met de regels die gelden, zoals:

 1. Geen gebruik van alcohol
 2. Verplichte taalles voor analfabeten
 3. Actief op zoek naar werk
 4. Instemmen dat er in het vluchtelingen centrum christelijke activiteiten plaatsvinden 

De vluchtelingen krijgen hulp bij:

 • Het invullen van documenten.
 • Het zoeken naar werk en huisvesting.
 • Het leren lezen en schrijven, zowel kinderen als volwassenen.
 • Het leren verzorgen van hun kinderen.

Daarnaast krijgen ze:

 • Drie maanden gratis bed, bad en brood. Als men zich proactief inzet om werk te vinden (er is in de directe omgeving voldoende werkgelegenheid, ook voor laaggeletterden) kan de verblijfstijd verlengd worden.
 • Pastorale zorg. Er wordt gezocht naar een pastor die dagelijks op de camping aanwezig kan zijn voor gesprekken, Bijbelstudie, kinderwerk en diensten. Momenteel worden er al kerkdiensten gehouden op het terrein.
 • Gratis taalles en begeleiding bij het verzorgen van zichzelf en hun kinderen.

 

Voor uitgebreide informatie zie www.refugeecenter.hu/en/

Hoe kunt u helpen?
De nood is groot, voor het merendeel van de activiteiten is nog geen financiële ondersteuning beschikbaar. Gezien deze situatie vragen wij om dit werk onder de allerarmsten uit Oekraïne te steunen. Concreet kan dit op 3 manieren:

1.      Ondersteuning door middel van gebed

In de Bijbel lezen we hoe Jezus bewogen was met de mensen die achtergesteld werden en niet mee telden. Zijn voorbeeld inspireert ons om voor deze mensen, die zo weinig perspectief hebben, te bidden.

2.      Financiële ondersteuning

Het opvangcentrum heeft tot nu toe nog geen bijdrage gekregen van de Hongaarse overheid. Ze zijn geheel afhankelijk van giften. Voor de eerste nood is een fonds beschikbaar gesteld door stichting Pharus (opvang van 100 vluchtelingen voor maximaal 6 maanden). Dat is een mooie start, maar het aantal mensen is in 3 maanden al verdubbeld naar 200. Daarnaast blijft de lengte van de huidige situatie uiterst onzeker.

Hieronder een indicatie van de kosten:

 

DAG

WEEK

Maand

1 - persoon

€ 10,-

€ 70,-

€ 300,-

1 - gezin

€ 50,-

€ 350,-

€ 1.500,-


We beseffen dat de draagkracht voor iedereen verschilt, we hopen echter op uw steun.
U kunt uw bedrag overmaken naar de rekening van de Diaconie Hervormd cluster Bodegraven NL94INGB 0000.353639 o.v.v. Vluchtelingenkamp Hongarije.

3.      Werkvakantie / Vrijwilligerswerk

Als gezin heeft het ons verrijkt om dit werk met de vluchtelingenkinderen te doen. Misschien denk je, ‘dat zou ik als gezin of met vrienden(groep) ook wel willen!’ Dat kan en daar hoopt de leiding van Dorkász ook op. We hebben diverse spullen achter gelaten wat door vrijwilligers gebruikt kan worden. Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten. (0657332442) We delen graag onze ervaringen, kunnen je wat op weg helpen met de taal en in contact brengen met de manager van het vluchtelingen centrum.

Wilt u een indruk krijgen hoe onze werkvakantie verliep, lees dan het bericht Terugblik op het kinderwerk in Hongarije

Noah, Christianne, Jonne,
William en Elza de Wit