Facebook Twitter Google Plus

Hemelvaartsdag - Hemelvaart

24 mei 2022   |   Door E M (Redactielid)
Donderdag 26 mei vieren we Hemelvaartsdag. Van harte welkom in de erediensten in de Bethlehemkerk (ds. A. Baas) en de Dorpskerk (ds. A.J.R. Treur). Aanvang 9.30 uur.


Vanaf een aardse heuveltop
ontsteeg Hij ons, om hogerop
verheerlijkt voort te leven.
Hij raakte los van plaats en tijd,
zijn handen zegenend gespreid,
zijn hoofd als vorst geheven.

Er kwam een wolk, vol hemels licht,
en Hij verdween uit het gezicht,
terwijl wij bleven staren.
Was dit dan echt de laatste keer,
de laatste blik op onze Heer
na drie bewogen jaren?

Het leek of Hij ons achterliet
als wezen, maar zo was het niet:
wij bleken koningszonen.
Goed was het dat Hij afscheid nam.
Hij heeft zijn Geest gestuurd; Hij kwam
voor altijd in ons wonen.

Melodie: LvdK 259: Halleluja, lof zij het Lam
Tekst: Arie Maasland
Weerklank 191


Ds. Baas schreef in Kerkklanken het volgende: "We vieren de troonsbestijging van onze Heere en Heiland, Zijn Thuiskomst bij de Vader. Wat zal dat geweest zijn!! De leerlingen waren ooggetuigen. Weliswaar was daar een wolk die Hem wegnam van voor hun ogen. Wegnam… en toch vieren(!) we Zijn tegenwoordigheid. Enfin genoeg stof om op Hemelvaartsdag over na te denken. De schriftlezing is Handelingen 1:4-11. We belijden het geloof die morgen met de woorden uit de Heid. Cat. Zondag 18 vr.+ antw. 46-48. Een gedeelte uit de belijdenis van de Kerk. We betrekken dit belijden in de preek."

Hemelvaart uitgelegd vanuit de Catechismus: Klik hier voor Zondag 18.
Mooi om dit voor komende donderdag al te lezen. 

Liedstencils Hemelvaartsdag:
Dorpskerk ochtend / Bethlehemkerk ochtend 

Zeven Hemelvaartsliederen, blog van ds. Arjan Berensen. Klik hier!
Of kijk in de avond naar The Passion op Hemelvaartsdag. (20.30 uur op NPO1) Meer info? Klik hier!

Sluit je aan bij Thy Kingdom Come, een wereldwijde beweging, die christenen oproept om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor mensen in hun omgeving die God niet kennen. De IZB, Alpha Nederland en 24-7 Prayer hebben zich al aangesloten. Hoe kun jij aansluiten? Allereerst kun je meedoen door het gebedsdagboek te downloaden en uit te printen. Dit is geschreven door aartsbisschop Justin Welby en vertaald onder verantwoordelijkheid van de IZB. Voor meer info: IZB ; Alpha Nederland ; 24-7 Prayer ; Kijk op de achterkant van de laatste Kerkklanken (nr 17, 21 mei 2022) of klik hier!

Tot slot een opname van vorig jaar van de serie LeefTocht. In deze uitzending van LeefTocht op Hemelvaartsdag deelt Paula van 't Spijker een persoonlijk verhaal en speelt Arjen van Vliet het lied "Ik zal er zijn" van Sela op het orgel.