Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 10 juni (Verslag)

7 juni 2022   |   Door E M (Redactielid)

Wat was het een mooie ochtend en heel fijn om met elkaar te (be)danken en elkaar te ontmoeten. We hebben heerlijk veel gezongen en deelden wat ons heeft geraakt, waarvoor we dankbaar zijn en wat ons bij bleef van het afgelopen seizoen.

Als team gaven we jullie deze zegen mee. Je kunt hem nog eens rustig nalezen. De data om vast te reserveren in de agenda voor het komende seizoen volgen hieronder: 

14 oktober
18 november
16 december
20 januari
17 februari
17 maart
14 april
12 mei

Het thema wordt dan: 'Geloven is een werkwoord' 
Goede zomer gewenst!

Het SIZA-team:
Toos Bakker, Charlotte Benders, Eveline Segers en Ruth Fousert

We zijn ook te vinden op Facebook: SIZA vrouwenochtend