Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Alex en Cin

1 juni 2022   |   Door E M (Redactielid)

Op woensdag 1 juni zijn Cin en Alex, in de Dorpskerk alhier, getrouwd. De huwelijksdienst werd geleid door ds. A.J.R. Treur. Hun huwelijk werd kerkelijk ingezegend door ds. A. Baas.

Het thema van de dienst was "En wij hebben de liefde...!" 
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7-21
Tekst: "En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem."  /  "Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem." (1 Johannes 4: 16)


Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.